Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Alleen-13-1.png

ASN Care Cliëntenraad

ASN Care Cliëntenraad

‘Het is logisch dat cliënten van ASN Care kunnen meepraten. Over de situatie in de opvang bijvoorbeeld of over het hulpaanbod. Het gaat tenslotte om heel wezenlijke dingen: je toekomst, je veiligheid en de zorg voor je kinderen.’

Daarom is er de ASN Care Cliëntenraad. Wij zijn een groep cliënten en oud-cliënten die net als jij te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Wij weten dus uit ervaring wat je meemaakt.

Wij komen op voor jouw belang
Waar zetten wij ons zoal voor in? Bijvoorbeeld voor goed contact tussen hulpverleners en cliënten. We vinden het namelijk erg belangrijk dat hulpverleners open en begripvol communiceren. Wij zetten ons ook in voor de veiligheid in de opvang. En we hechten veel waarde aan jouw rust, jouw herstel en het terugvinden van je eigen kracht.

Hoe werken wij?
Elk jaar stelt de ASN Care Cliëntenraad een plan op over de onderwerpen die voor jullie als cliënten belangrijk zijn. Om hier een goed beeld van te krijgen, gaan we langs om locaties om met jullie te praten of houden we bijeenkomsten. We zijn ook aanwezig op de participatiebijeenkomsten die in elke locatie worden georganiseerd. Hier praten cliënten, medewerkers en de Cliëntenraad over zaken die wellicht beter zouden kunnen.

We praten geregeld met de bestuurder en managers van ASN Care over onze plannen en geven advies over zaken die cliënten aangaan.

De ASN Care Cliëntenraad komt gemiddeld één of twee keer per maand bijeen. ASN Care zorgt voor ondersteuning van de raad.

Wat hebben we al bereikt?
De ASN Care Cliëntenraad heeft al vele grote en kleine successen geboekt. Bijvoorbeeld:

Verhuishulp. Vroeger moest je alles zelf meesjouwen als je verhuisde van de Crisisopvang naar Begeleid wonen. Nu worden je spullen met een busje verhuisd.
Eigen keuze. Het betrekken van de (ex-)partner bij de hulpverlening ligt natuurlijk gevoelig. Wij hebben geadviseerd dat dit alleen kan als de vrouw het echt wil en als ze eraan toe is.
Cliëntvertrouwenspersoon. Wij hebben ervoor gezorgd dat er een onafhankelijke coach is die je kan helpen als je in een vervelende situatie terecht bent gekomen.
Wil je meepraten? Laat je stem horen!
Ons doel is om het hulpaanbod van ASN Care zoveel mogelijk te laten aansluiten op jouw behoeften. Daarom vinden we het belangrijk om ook jouw stem te horen.

Word lid van de ASN Care Cliëntenraad. Ben je cliënt bij ASN Care (in de opvang of ambulant) en wil je meepraten over cruciale onderwerpen als veiligheid en het hulpaanbod? Kom dan bij de ASN Care Cliëntenraad!


Kom naar de cliëntparticipatie. Tijdens participatiebijeenkomsten kan je in gesprek met de medewerkers en de leiding van ASN Care. Meer informatie over deze bijeenkomsten kun je opvragen bij jouw hulpverlener.