“Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn het eigendom van asn-care en vallen onder © auteursrechten. Het is strikt verboden om deze inhoud, of delen ervan, te reproduceren, te verspreiden, te publiceren of op enige andere manier te gebruiken, hetzij digitaal, mechanisch of anderszins, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.asn-care.nl en de betreffende fotograaf. Overtreding van deze rechten kan leiden tot juridische stappen.”