Ik ben man en word mishandeld

Huiselijk geweld kan overal voorkomen, en het treft ook mannen als slachtoffers. Voor mannen kan het echter extra uitdagend zijn om hulp te zoeken. Gevoelens van schaamte en de overtuiging dat ze het zelf moeten oplossen, kunnen hen ervan weerhouden om de nodige ondersteuning te vragen. Blijf Groep begrijpt de complexiteit van huiselijk geweld bij mannen en biedt hulp en begeleiding. Je staat er niet alleen voor!

Hoe kan ASN Care jou helpen?

Is de situatie veilig genoeg om thuis te blijven of elders onderdak te vinden? In dat geval kan je ambulante hulp krijgen. Samen met een maatschappelijk werker van ASN Care wordt bekeken wat er nodig is om een veilige omgeving te creëren. Een Weerkracht-training kan vaak deel uitmaken van deze ondersteuning.

Als de situatie zo onveilig is dat je niet thuis kunt blijven, kan je mogelijk in aanmerking komen voor een plek in de opvang. Blijf Groep heeft speciale plaatsen voor mannen, en ook als je kinderen hebt, zijn zij welkom, evenals je huisdieren.

Als er direct opvang nodig is, zijn er noodbedden beschikbaar waar je ook ’s nachts en in het weekend direct kunt worden opgevangen. Dit kan worden geregeld via de politie of Veilig Thuis.

Wanneer kan je bij ASN Care terecht?

Bij ASN Care kan je terecht in verschillende situaties van mannenmishandeling:

  • Lichamelijke en/of psychische mishandeling of bedreiging door je partner;
  • Ernstige bedreiging door familieleden vanwege je seksuele geaardheid;
  • Bedreiging met geweld vanwege eergerelateerde kwesties;
  • Mishandeling door ouders of andere familieleden;
  • Slachtoffer van ouderenmishandeling.

Als je het gevoel hebt dat nergens veilig bent en voortdurend ernstig wordt bedreigd, bestaat de mogelijkheid om in een safe house te worden geplaatst. Dit is een geheim adres, bijvoorbeeld als je wordt achtervolgd door je gewelddadige (ex-)partner of familieleden die uit zijn op eerwraak. Ook hier kunnen kinderen mee. De politie beslist mede over opvang in een safe house, en er wordt overlegd over het beëindigen van het verblijf en vervolgstappen.

Weerkracht: weerbaarheidstraining voor mannen

Specifiek voor mannen biedt ASN Care de weerbaarheidstraining Weerkracht aan. Hierin leer je steviger in je schoenen te staan en vergroot je je zelfvertrouwen.

Hulp nodig?

Neem contact op met ASN Care via 085 013 68 42. Je kan ons ook mailen via het contactformulier. Raadpleeg de contactpagina voor alle mogelijkheden.

Bij direct gevaar, neem geen risico en bel 112!

Ik ben vrouw en word mishandeld

Geweld binnen huiselijke kring kan overal plaatsvinden, en het treft zowel mannen als vrouwen als slachtoffers. Voor vrouwen kan het extra moeilijk zijn om de stap naar hulp te zetten. Gevoelens van schaamte en de overtuiging dat ze het zelf moeten oplossen, kunnen hen ervan weerhouden om de nodige ondersteuning te zoeken. ASN Care begrijpt de complexiteit van huiselijk geweld bij vrouwen en biedt hulp en begeleiding. Je staat er niet alleen voor!

Hoe kan ASN Care jou helpen?

Is de situatie veilig genoeg om thuis te blijven of elders onderdak te vinden? In dat geval kan je ambulante hulp krijgen. Samen met een maatschappelijk werker van ASN Care wordt bekeken wat er nodig is om een veilige omgeving te creëren. Een Weerkracht-training kan vaak deel uitmaken van deze ondersteuning.

Als de situatie zo onveilig is dat je niet thuis kunt blijven, kan je mogelijk in aanmerking komen voor een plek in de opvang. ASN Care heeft speciale plaatsen voor vrouwen, en ook als je kinderen hebt, zijn zij welkom, evenals je huisdieren.

Als er direct opvang nodig is, zijn er noodbedden beschikbaar waar je ook ’s nachts en in het weekend direct kunt worden opgevangen. Dit kan worden geregeld via de politie of Veilig Thuis.

Wanneer kan je bij ASN Care terecht?

Bij ASN Care kan je terecht in verschillende situaties van mishandeling:

  • Lichamelijke en/of psychische mishandeling of bedreiging door je partner;
  • Ernstige bedreiging door familieleden vanwege je seksuele geaardheid;
  • Bedreiging met geweld vanwege eergerelateerde kwesties;
  • Mishandeling door ouders of andere familieleden;
  • Slachtoffer van ouderenmishandeling.

Als je het gevoel hebt dat nergens veilig bent en voortdurend ernstig wordt bedreigd, bestaat de mogelijkheid om in een safe house te worden geplaatst. Dit is een geheim adres, bijvoorbeeld als je wordt achtervolgd door je gewelddadige (ex-)partner of familieleden die uit zijn op eerwraak. Ook hier kunnen kinderen mee. De politie beslist mede over opvang in een safe house, en er wordt overlegd over het beëindigen van het verblijf en vervolgstappen.

Weerkracht: weerbaarheidstraining voor vrouwen

Specifiek voor vrouwen biedt ASN Care de weerbaarheidstraining Weerkracht aan. Hierin leer je steviger in je schoenen te staan en vergroot je je zelfvertrouwen.

Hulp nodig?

Neem contact op met ASN Care via 085 013 68 42. Je kan ons ook mailen via het contactformulier. Raadpleeg de contactpagina voor alle mogelijkheden.

Bij direct gevaar, neem geen risico en bel 112!