Ik word online bedreigd

ASN Care streeft ernaar dat je je zowel offline als online veilig voelt op de plekken waar je veel tijd doorbrengt, zoals thuis, op straat, en op je werk. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat dit voor iedereen geldt. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen namelijk ook online, via social media, lastiggevallen, bedreigd of gevolgd worden.

Om deze reden heeft ASN Care, in samenwerking met drie andere hulporganisaties, het programma safetyNed geïnitieerd. SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om zowel fysiek als online veilig te zijn.

SafetyNed ondersteunt slachtoffers, hulpverleners, politie en justitie en voorziet in voorlichting over:

  • Hoe technologie misbruikt kan worden;
  • Wat je kunt doen om jezelf te beschermen;
  • Hoe je online programma’s en technologie veilig kunt gebruiken.

Op de website van safetyNed kun je informatie vinden over het verbeteren van je online veiligheid.

TechTeam safetyNed
SafetyNed heeft een eigen Tech Team, bestaande uit experts op het gebied van huiselijk geweld, digitale privacy en veiligheid. Zij zijn op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en weten hoe nieuwe media in de praktijk misbruikt kunnen worden. Het Tech Team weet welke vragen gesteld moeten worden om tot de juiste oplossingen te komen en hoe de digitale veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld gewaarborgd kan worden.

Maatschappelijk werkers bij ASN Care kunnen een beroep doen op het Tech Team.

Heb jij te maken met online huiselijk geweld?
Aarzel niet en zoek hulp. Neem contact op met ASN Care via 085 013 68 42 of via het contactformulier op onze website.

Bij direct gevaar, aarzel niet en bel 112.

LHBTIQ+-personen lijken vaker dan gemiddeld slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Bij ASN Care hebben we structurele aandacht voor genderdiversiteit en zijn we op de hoogte van passende hulpverlening. We streven ernaar altijd een passende en veilige opvangplek te vinden.

Je online veiligheid is belangrijk, en ASN Care staat klaar om je hierbij te ondersteunen. ASN Care werkt samen met SafetyNed, de politie en ASN Recherchebureau om de meest effectieve oplossingen te vinden. Deze gezamenlijke inspanning is gericht op het waarborgen van jouw veiligheid en het bieden van passende ondersteuning. Door deze samenwerking kunnen we adequaat reageren op situaties van huiselijk geweld, zowel fysiek als online, en doeltreffende oplossingen implementeren om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. Bij ASN Care staan we klaar om je te ondersteunen en samen te werken met specialisten om de best mogelijke resultaten te bereiken.

Heb je een vraag? 

Voel je je onveilig, wil je ergens over praten of kunnen we je op een andere manier helpen?