Mijn familie beslist over mij

Heb jij het gevoel dat je familie alles voor jou beslist? Dat je je strikt moet houden aan de regels thuis? Dat je je niet mag kleden zoals jij dat wilt? En dat je geen eigen keuzes mag maken over belangrijke zaken? Met wie je trouwt bijvoorbeeld? 

In sommige culturen staat alles in het teken van de goede naam van de familie. Degene die die goede naam schaadt, schaadt de eer van de familie. Vooral meisjes wordt dit aangerekend. Maar ook jongens kunnen er mee te maken hebben. Bijvoorbeeld als zij een homoseksuele relatie aangaan. We noemen dit eergerelateerd geweld.

Wat is eergerelateerd geweld?

Als jij je thuis niet veilig voelt omdat je familie je bedreigt of mishandelt vanwege de familie-eer is er sprake van eergerelateerd geweld. Dat is ook het geval als er nog geen sprake is van mishandeling, maar als je wel de dreiging voelt en je continu bespied voelt.

Eergerelateerd geweld is geweld dat wordt gepleegd omdat de familie-eer is aangetast. Om de eer weer te zuiveren worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het ergste geval vermoord. Dit noemen we ook wel eerwraak.

Heb jij te maken met eergerelateerd geweld?

Wacht niet tot erger wordt of mis gaat! Neem contact op met het Kenniscentrum Respect & Geborgenheid van ASN Care. De medewerkers van het Kenniscentrum weten veel van eergerelateerd geweld en kunnen je advies geven en helpen. En uiteraard hebben zij geheimhoudingsplicht.

Je kunt bij ons terecht als je familie je bedreigt of mishandelt omdat je de familie-eer hebt aangetast. Bijvoorbeeld als je:

  • weigert om tegen je zin met iemand te trouwen;
  • niet mag scheiden van je familie;
  • een relatie hebt met iemand uit een andere cultuur;
  • bang bent voor ontvoering door je familie;
  • een homoseksuele relatie hebt;
  • te maken hebt met sexting of exposing. 

Hoe kan ASN Care je helpen?

De medewerkers van het Kenniscentrum Respect & Geborgenheid zijn gespecialiseerd in het herkennen van signalen van eergerelateerd geweld. Zij kennen de problemen en de gevoeligheden waarmee je te maken kunt hebben. Ze denken met je mee over oplossingen die jou helpen en houden daarbij rekening met de band die je voelt met je familie.

Als je bedreigd wordt en bescherming zoekt, kunnen de medewerkers van het Kenniscentrum

  • zorgen voor opvang;
  • samen met jou bekijken hoe je de problemen kunt oplossen;
  • bemiddelen tussen jou en je familie.

Dit doen we niet alleen. Het Kenniscentrum werkt nauw samen met de politie, opvanginstellingen, hulpverleners en cultuurdeskundigen. 

Heb jij hulp nodig?

Wacht niet tot het misgaat! Neem contact op met het Kenniscentrum Respect & Geborgenheid van ASN Care via 0850136842 Je kan ook het contactformulier gebruiken om in contact te komen. Bij direct gevaar, neem geen risico, bel altijd 112.