Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie)? Dan kunt u kiezen hoe u zorg wilt ontvangen. Dit kan via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura. 

Wat is zorg in natura?

U kunt kiezen om zorg te krijgen van zorgaanbieders waar uw zorgkantoor afspraken mee heeft. Dit noemen we zorg in natura.

Hierbij kiest u zelf welke zorgaanbieder u verzorgt of ondersteunt. U maakt met deze zorgaanbieder afspraken hoe u zorg en ondersteuning krijgt. U kunt thuis of in een instelling zorg krijgen.

Zorg thuis

Wilt u zorg in uw eigen huis ontvangen? Of is er nog geen plek in de zorginstelling van uw keuze? Dan kunt u uw zorg thuis krijgen. Dit is mogelijk als u zelf nog veel kunt regelen en zelfstandig kunt blijven wonen. Of als u mensen heeft die u daarbij helpen.

Welke soorten zorg thuis zijn er?

De verschillende leveringsvormen voor zorg thuis zijn:

Volledig pakket thuis (vpt)

U krijgt alle zorg die u nodig heeft thuis. 1 zorgverlener levert deze zorg. Dit is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding.

Modulair pakket thuis (mpt)

U maakt met verschillende zorgaanbieders afspraken over de zorg die u nodig heeft. De aanbieders leveren deze zorg bij u thuis. Met het modulair pakket thuis kiest u zelf welke zorg u van welke aanbieder afneemt.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is een budget. Lees meer over het pgb.

Een combinatie van mpt en pgb

U kunt zorg in natura en een pgb soms combineren. Lees meer over de combinatie ZIN en pgb.

Of lees meer over de leveringsvormen van de soorten zorg die u thuis kunt krijgen.

Eigen bijdrage bij zorg thuis

U hoeft uw Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Ook kan uw zorgverlener tegen betaling aanvullende diensten of producten aanbieden.

Lees meer over de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage bij zorg thuis

U hoeft uw Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Ook kan uw zorgverlener tegen betaling aanvullende diensten of producten aanbieden.

Lees meer over de eigen bijdrage.

Zorg in een instelling

Kunt of wilt u niet meer thuis wonen? Dan kunt u zorg krijgen in een instelling. Zoals een verpleeghuis, een instelling voor gehandicaptenzorg of ggz instelling. Daar krijgt u alle zorg die u nodig heeft.

Welke vormen van zorg in een instelling zijn er?

Er zijn verschillende soorten instellingen die wonen en zorg bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • tijdelijk verblijf;
  • deeltijdverblijf. deels bij een aanbieder en deels thuis. Wilt u hier meer over weten? Vraag dit na bij uw zorgaanbieder;
  • blijvend wonen in een instelling.

Het kan ook gebeuren dat u tijdelijk crisiszorg nodig heeft. Of dat u bij een instelling moet logeren.

Crisiszorg

Crisiszorg is zorg die direct nodig is. Dit is voor situaties waarin direct iets geregeld moet worden. Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorg plotseling wegvalt. Of als uw gezondheid plotseling verandert. Of omdat er risico’s zijn voor u of uw omgeving. De zorgaanbieder regelt dan crisiszorg voor u.

Tijdelijk logeren

U kunt ook tijdelijk logeren bij een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld als het thuis even niet lukt met een mantelzorger. U kunt maximaal 156 nachten per jaar logeren.

Wilt u hier meer over weten? Vraag het aan uw zorgaanbieder.

Eigen bijdrage bij zorg in een instelling

U hoeft uw Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Ook kan uw zorgverlener tegen betaling aanvullende diensten of producten aanbieden.

Lees meer over de eigen bijdrage.

Wachtlijsten en wachtstatus

Het kan gebeuren dat u niet direct terecht kunt bij de zorginstelling van uw keus. Ook niet als u een Wlz-indicatie heeft. Dan komt u op een wachtlijst.

Lees meer over hoe de wachtlijst werkt. 

Verhuiskosten bij verhuizen naar een zorginstelling

Het kan zijn dat de instelling wil dat u verhuist. Bijvoorbeeld vanwege een renovatie. Dan krijgt u de verhuiskosten vergoed. Dit geldt niet wanneer u en de instelling uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Wilt u in een zorginstelling zelf verhuizen naar een andere kamer? Of van de zorginstelling naar huis? Dan betaalt u de kosten daarvan zelf. Heeft u langere tijd in een zorginstelling gewoond voor u terug naar huis gaat? Dan komt u misschien in aanmerking voor een lagere eigen bijdrage. Die geldt dan voor de resterende tijd dat u nog in de instelling woont. Vraag bij uw zorginstelling na of u deze regeling kunt gebruiken.

Partneropname

Gaat u naar een instelling voor langdurige zorg zoals een verpleeghuis of een instelling voor gezondheidszorg? Uw partner mag dan met u meeverhuizen. Dat heet partneropname

. Vraag aan de zorginstelling of er partnerplekken zijn. Het hangt af van de zorginstelling of dit mogelijk is. Het hangt er ook van af of er plek is.

Verhuist uw partner naar een andere instelling of overlijdt die? Dan mag u in de instelling blijven wonen. Overlijdt de cliënt die de langdurige zorg ontvangt? Dan mag de partner die zelf geen langdurige zorg nodig heeft in de instelling blijven wonen.

Als u extra zorg nodig heeft

Het kan gebeuren dat u meer zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is. Het zorgkantoor kan dan extra geld geven voor deze zorg. Dit kan via:

Extra kosten thuis bij zorg in natura

U kunt Wlz-zorg thuis krijgen in de vorm van een pgb of een mpt. Deze zorg thuis kan duurder zijn dan wanneer u in een instelling verblijft. Of zorg van een instelling krijgt in de vorm van een vpt. Mogelijk is dan extra geld nodig.

Meerzorg bij zorg in natura

Heeft u meer zorg nodig dan wat op uw zorgprofiel staat? Dan komt u misschien in aanmerking voor ‘Meerzorg’. Meerzorg vraagt u aan bij het zorgkantoor in uw regio.

Toeslagen bij zorg in natura 

Een toeslag is mogelijk als u aan twee voorwaarden voldoet. De eerste is dat meer zorg nodig is dan op grond van de indicatie mogelijk is. De tweede is dat sprake is van een specifieke zorgbehoefte.

Duurdere behandeling of begeleiding

Komt u niet in aanmerking voor een toeslag en/of meerzorg? Dan kan het zorgkantoor hogere kosten accepteren voor individuele behandeling. En ook voor behandeling in groepsverband.

Persoonlijk assistentie budget

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u een zware lichamelijke beperking, maar hebt u wel volledige regie over uw leven? Dan is er voor u het persoonlijk assistentie budget. Is het medisch nodig dat u permanent toezicht krijgt? Of heeft u 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid nodig heeft om levensbedreigende situaties te voorkomen? Onder bepaalde voorwaarden kan het zorgkantoor dan uw pgb verhogen.

Palliatief terminale zorg bij zorg in natura

Palliatief terminale zorg (PTZ) is bedoeld voor uw laatste levensfase. PTZ helpt u om uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Deze zorg is vooral bedoeld voor behandeling of begeleiding bij pijn, benauwdheid en angst. Deze zorg is niet gericht op herstel. Palliatief terminale zorg kan extra geld kosten.